Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Lidera Bergantiños

Restrición Orzamentaria

Os importes das axudas estarán condicionados á existencia  de dotación orzamentaria suficiente na anualidade correspondente, segundo os fondos aprobados e recollidos no cadro financeiro do programa.

Nesta páxina figura como documento de descarga o cadro financeiro coa asignación de fondos anual para cada medida subvencionable.

Listaxe de descargas

Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños visítanos en facebook | © by Abertal

Lg. A Camposa s/n, Buño - 15111 Malpica de Bergantiños
Telf: 981 707 377 - Fax: 981 711 352 - E-mail: info@adbergantinos.org