Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Lidera Bergantiños

Normativa Estatal

descarga de documento

RD. 887-2006 REGULAMENTO DE SUBVENCIÓNS

REAL DECRETO 887/2006, do 21 de xullo, polo que lle aproba ou Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. («BOE» 176, do 25-7-2006.)

Ver máis
descarga de documento

LEI 38-2003 XERAL DE SUBVENCIÓNS

LEI 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. («BOE» 276, do 18-11-2003.)

Ver máis
Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños visítanos en facebook | © by Abertal

Lg. A Camposa s/n, Buño - 15111 Malpica de Bergantiños
Telf: 981 707 377 - Fax: 981 711 352 - E-mail: info@adbergantinos.org