Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Lidera Bergantiños

Normativa Comunitaria

descarga de documento

RG.1396-2007

REGULAMENTO (CE) Non 1396/2007 DA COMISIÓN do 28 de novembro de 2007 que corrixe o Regulamento (CE) non 1975/2006, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) non 1698/2005 do Consello, no que fai á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidad en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural.

Ver máis
descarga de documento

MAPA DE AXUDAS REXIONAIS 2007-2013

Axuda estatal N 626/2006 - España Mapa de axudas rexionais 2007-2013

Ver máis
descarga de documento

RG.1974-2006.APLICACIÓN FEADER

REGULAMENTO (CE) Non 1974/2006 DA COMISIÓN do 15 de decembro de 2006 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) non 1698/2005 do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)

Ver máis
descarga de documento

RG.1998-2006.MINIMIS

REGULAMENTO (CE) Non 1998/2006 DA COMISIÓN do 15 de decembro de 2006 relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis

Ver máis
descarga de documento

RG.1975-2006

REGULAMENTO (CE) Non 1975/2006 DA COMISIÓN do 7 de decembro de 2006 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) non 1698/2005 do Consello no que fai á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidad en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural

Ver máis
Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños visítanos en facebook | © by Abertal

Lg. A Camposa s/n, Buño - 15111 Malpica de Bergantiños
Telf: 981 707 377 - Fax: 981 711 352 - E-mail: info@adbergantinos.org