Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Lidera Bergantiños

Cómo facerse socio?

Como facerme socio?

Para adquirir a condición de socio só hai que cubrir a solicitude de adhesión xunto coa ficha de socio, fotocopia do CIF da entidade, DNI do representante da mesma e presentar esta documentación na nosa sede sita no edificio do Centro Comarcal Bergantiños, A Camposa s/n, Buño, no Concello de Malpica de Bergantiños.

Requisitos e Exclusións

Non poderán formar parte da asociación as persoas físicas e as sociedades mercantís, excepto as seguintes entidades de economía social: cooperativas, sociedades agrarias de transformación e sociedades laborais.

Cando o solicitante non teña o seu domicilio social na Comarca de Bergantiños, deberá demostrar que desenvolve unha actividade relevante e consolidada no tempo en dito ámbito.

As entidades solicitantes, deberán acreditar un ano de actividade na Comarca de Bergantiños para poder adquirir a condición de socio.

Listaxe de descargas

Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños visítanos en facebook | © by Abertal

Lg. A Camposa s/n, Buño - 15111 Malpica de Bergantiños
Telf: 981 707 377 - Fax: 981 711 352 - E-mail: info@adbergantinos.org